Zapraszamy Państwa do rejestracji w specjalnej Strefie VIP XI Europejskiego Forum  Gospodarczego – Łódzkie 2018, przygotowanej przez Łódzką Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A., która jest Patronem Gospodarczym wydarzenia. Uczestnictwo w Strefie VIP upoważnia zgłoszone osoby do skorzystania  z następujących
benefitów:

 

  • Rejestracji VIP
  • Wstępu do wydzielonej strefy networkingowej podczas trwania wydarzenia
  • Katering VIP
  • Dostępu do wydzielonych miejsc VIP podczas sesji inauguracyjnej oraz gali  wieczornej XI Europejskiego Forum Gospodarczego
  • Wstępu na bankiet w strefie VIP + open bar w wyznaczonych strefach
  • Dostępu do gości specjalnych wydarzenia
  • Dodatkowych atrakcji, przygotowanych przez Partnerów Strefy VIP.

 

Cena pakietu: 900 zł + VAT od osoby. Liczba miejsc ograniczona. Płatność w ciągu 7 dni od daty rejestracji na konto: 59116022020000000145340177.
Po zaksięgowaniu płatności w ciągu 7 dni zostanie do Państwa wysłana faktura  VAT.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

DANE DO FAKTURY VAT
W celu dokonanie pomyślnej rejestracji niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Po prawidłowej rejestracji na Państwa adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w strefie VIP XI Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2018 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rejestracji prosimy o kontakt elektroniczny na adres efg2018vip@larr.lodz.pl lub telefoniczny pod numerem +48724544018. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zarejestrowanie się najpóźniej 12 października 2018 r.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres mailowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34, jako administratora, w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o usługach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu.


Administrator informuje, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesyłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: newsletter@larr.lodz.pl

Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, kontakt mailowy pod adresem: kontakt@larr.lodz.pl , tel.: 42 208 92 01,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: kontakt mailowy pod adresem a_grzesiak@larr.lodz.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu, a jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną – powyższe informacje i oferty otrzymywać będziesz również drogą mailową.
4) odbiorcami Twoich danych mogą być działający na nasze zlecenie przedsiębiorcy świadczący usługi wysyłki mailingu,
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
6) Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu w celach marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania danych,
7) Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie,
9) podanie przez Ciebie danych osobowych, jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Twojej zgody, ale jeśli ich nie podasz nie będziemy mogli nawiązać z Tobą kontaktu i przekazywać Tobie istotnych informacji marketingowych,
10) decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.